Põlisrahvaste Arengu Keskus "URALIC" edendab
põlisrahvaste inimõigusi ning kestlikku arengut kooskõlas
ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga 
EST