Põlisrahvaste Arengu Keskusest

Põlisrahvaste arengu keskuse asutas 2017. aastal Oliver Loode - rahvusvahelise soome-ugri liikumise aktivist, endine ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi (UNPFII) ekspertliige ja Minority Rights Group International'i kultuuriprogrammide juht. Oliveri põlisrahvaste suunalistest tegemistest võid lugeda siin.  

Kuigi Põlisrahvaste arengu keskuse juured on soome-ugri ja samojeedi (st., uurali keelkonna) rahvaste kultuuri- ja kodanikuühiskonna alases koostöös, on keskuse missioon üleilmne: kaitsta ja edendada põlisrahvaste õigusi ja kestlikku arengut kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja normidega, eriti aga ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga. Samas, keskuse asukoha tõttu Eestis keskendub meie töö Balti riikidele, Põhjamaadele, Ida-Euroopale ja Venemaale. 

Keskus viib täide oma avalikust huvist lähtuvat missiooni pikaajaliste partnerluste kaudu põlisrahvastega, kelle püüdlusi me jagame ja keda me saame toetada praktilisel ja tähendusrikkal moel.  See võib sisaldada rahvusvahelise eestkostegevuse (sh ÜRO süsteemis) võimekuse tõstmist, piiriüleste projektide koostamist põlisrahvaste keeleliste ja kultuuriliste õiguste edendamiseks ja loominguliste strateegiate arendamist meie põlisrahvastest partnerite tuntuse tõstmiseks ja nende õiguste edendamiseks nii oma riikides kui rahvusvaheliselt. Loe lähemalt meie ajakohastest projektidest siin

Põlisrahvaste arengu keskuse  põhikirja võid lugeda siin

Majandusaasta aruanded: 
Põlisrahvaste arengu keskuse eetilise tegevuse põhimõtted.

Põlisrahvaste arengu keskuse juhatus on üheliikmeline (Oliver Loode). EST