Soome-ugri rahvaste noorteühendus MAFUN ja Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ kuulutavad välja konkursi soome-ugri kultuuripealinna 2020 tiitlile. Konkursi võitja valitakse 14. juunil Marimaa külas Šorunžas – soome-ugri kultuuripealinnas 2019.

Konkursile on oodatud osalema linnad ja külad kõigist soome-ugri riikidest või piirkondadest, välja arvatud riiklikud pealinnad (Eesti, Soome ja Ungari puhul) või Venemaa föderaalregioonide pealinnad. Ainuke piirkond, kes sel aastal saa konkursil osaleda, on Mari El Vabariik, tulenevalt sellest, et Marimaa küla Šorunža on tänavune kultuuripealinna tiitlikandja.

Soome-ugri kultuuripealinnade programmijuhi Oliver Loode (Põlisrahvaste arengu keskus) sõnul võiks tänavune konkurss huvi pakkuda ka Eesti küladele, linnadele ja piirkondadele: ”Obinitsa kui soome-ugri kultuuripealinn 2015 tõstis mitte ainult selle seto küla, vaid kogu Setomaa tuntust ja mainet soome-ugri maailmas ja laiemaltki. Kuid soome-ugri kultuuripealinna väärilisi paiku Eestis on teisigi – miks mitte proovida kultuuripealinna tiitel järgmisel aastal Eestisse tagasi tuua?”

Soome-ugri kultuuripealinna 2020 taotlusmaterjalid on allalaetavad programmi veebilehel www.uralic.org/projects/capitals/downloads. Taotluste esitamise tähtajaks on 30. aprill ja konkursi võitja kuulutatakse välja 14. juunil Šorunžas. Soome-ugri kultuuripealinna 2020 konkursi läbiviimist toetab Hõimurahvaste Programm.

Soome-ugri kultuuripealinnadest

Soome-ugri kultuuripealinnad on soome-ugri rahvaste noorteühenduse (MAFUN) ja Põlisrahvaste arengu keskuse MTÜ ühine ettevõtmine, mis algatati 2013. aastal. Kultuuripealinnade programmi eesmärk on tõsta teadlikkust uurali rahvastest ja keeltest, tugevdada soome-ugri ühtsust ja hoogustada kohalikku arengut soome-ugri maailmas.

Siiani on soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandnud Udmurdi küla Bõgõ (2014), Setomaa küla Obinitsa (2015), Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Veszprémi linn (2016), Karjala küla Vuokkiniemi (2017) ja Marimaa küla Šorunža. Kultuuripealinna tiitel on aidanud tugevdada kohalikke kogukondi ja pakkunud neile uusi arenguvõimalusi. Programm on pälvinud positiivset vastukaja nii soome-ugri maailmas kui ka laiemalt, näiteks nimetas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz seda eeskujuks põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamisel.

Lisateave:

Oliver Loode  

Tel. +372 513 2992

Oliver.loode@uralic.org